Lastbil og bus / Dækmontering / Tekniske retningslinjer

Tekniske retningslinjer for af- og påmontering af dæk til lastbiler og busser

Denne side er senest opdateret den 16. august 2017. Åbn/gem siden som pdf

Generelt
Denne branchevejledning omhandler alene dæk af typen slangeløs til montage på 15° DC (Drop Center) fælge.
Sørg for at dæk og fælg passer sammen, samt passer til placeringen på køretøjet.
Dæk skal være i fejlfri tilstand og egnet til kørselsformålet, samt passe til køretøjets akseltryk, fartskriver og køretøjets hastighedsgodkendelse.
Fælgene skal være i fejlfri tilstand og kontrolleret for slid på fælghornet. Anvend evt. en fælghornsmåler, som kan rekvireres hos fælg leverandøren eller fabrikanten. Tjek også hjuldata med STRO Databogen.
 
 
1. Udstyr og kompetencer
Montøren skal være bekendt med og have modtaget instruktion i anvendelsen af dækmaskinen og dennes udstyr. Montøren skal besidde tilstrækkelige faglige kompetencer til, at montering og afmontering af lastbildæk kan udføres korrekt.

2. Opspænding af hjulet
Sørg for at hjulet/fælgen er korrekt opspændt i dækmaskinen i forhold til montage retning.
 
 
3. Fritrykning
Vigtigt: Hjulet skal være helt tømt for luft, før fritrykning påbegyndes.
Fritrykning foregår med maskinens ”fritrykkerskovl” eller rulle.
Under fritrykning skal der smøres med egnet demontagemiddel.
Såfremt fælgen er forsynet med sikkerheds hump, undgå da at trykke direkte omkring ventilfoden.
Er hjulet udstyret med TPMS-sensor, så vær ekstra opmærksom på sensorens placering i forbindelse med fritrykning af kanttråden, så denne ikke beskadiges.
 
 
4. Afmontering
Afmonter altid dæk i urets retning. Anvend dækjern og maskinens ”montagefinger” ved den første kanttråd og ”montagefingeren”, alternativt fritrykkerskovlen, ved den anden kanttråd.
 
 
Vigtigt: For at undgå beskadigelser i dækkets kanttrådsområde, må dækket ikke skubbes af med ”fritrykkerskovlen”, før første kantråd er afmonteret.

5. Fælgventiler
Ved genanvendelse af ”gammel” ventil: Skift ventilkeglen, kontrollér at ventilens anlæg mod fælgen er fri for korrosion og gummipakning er intakt.

Overmalede ventiler bør skiftes.

Ved skift af ventil: Sørg for at ventilen er beregnet og godkendt til anvendelse ved højt tryk (14 bar), samt at ventilen er af rette udformning og længde.
Ved anvendelse af aluminiumsfælge, sørg for at ventilen er af rette metallegering for at undgå korrosionsdannelse ved ventilfoden.
Ventiler på lastbil, busser og trailere bør monteres med en støvhætte af metal, forsynet med indvendig gummipakning for ekstra sikkerhed.
 
6. Montagemiddel og smøring
For at undgå utilsigtede skader ved montering, bør der anvendes et montagemiddel der er beregnet for dæktypen. En god indsmøring og glideevne er nødvendig, for at kanttråden kan glide i dropcenteret under montage og at dækket centrerer sig korrekt på fælgen unde oppumpning. Smør både dæk og fælg: Dæk skal smøres på hele kanttrådsområdet, fælge på alle anlægs- og stigningsflader, helt ned til fælgens dropcenter.
 
 
7. Montering
Montering foregår mod urets retning. Anvend en fælg-klemme som modhold og eventuelt til at ”fiske” dækket op på fælgen. For at undgå at "stresse" dækket, skal den første del af kanttråden i tilstrækkelig grad holdes i fælgens dropcenter under montering af den sidste del.
 
 
Ved montering af den anden kanttråd, sørg for at der er parallelitet mellem kanttråden og fælghornet så kanttråden ikke ”ruller”, samtidig med at den øverste del af kanttråden del holdes godt ned mod dropcenteret. Her er det vigtigt at der er smurt tilstrækkeligt.
 
 
8. Oppumpning og lufttryk
Dæk til lastbil, busser og trailere skal, på grund af den forholdsvise store luftmængde og høje tryk, pumpes under kontrollerede og sikre forhold. Det sker bedst i et pumpebur. Sprænger et lastbildæk under oppumpning uden for kontrol, kan det være forbundet med livsfare. Se tilhørende arbejdsmiljøvejledning.
Dæk til lastbil, busser og trailere bør pumpes til et sæt-tryk 1 bar over driftstrykket, for at sikre at dækket ikke indeholder fejl. Anvend kun ren og tør luft, da vandholdig luft kombineret med det høje tryk, kan beskadige dækket indefra.
 
 
 
9. Tjek for tæthed
Efter montering af dækket bør der tjekkes for tæthed ved ventilkegle og omkring ventilfoden. Anvend eksempelvis lækagesøger.
 
 
10. Kontrol af lufttrykket
Trykket i dækkene på erhvervskøretøjer bør kontrolleres mindst én gang om ugen.
Kontrol skal ske på kolde dæk.
 
 
 
Kilder: BRV / WDK.