Person- og varebil / Mobilt arbejde / Arbejdsmiljøvejledning

Arbejdsmiljøvejledning for mobilt arbejde på person- og varebiler

Denne side er senest opdateret den 5. september 2017. Åbn/gem siden som pdf
 
Denne vejledning om mobilt arbejde omhandler ikke arbejde på motorveje m.m.

Mobile arbejdspladser til håndtering af hjul, kan være en yderst kompleks opgave, da vognen som det skal foregå i, skal indrettes således, at der kan arbejdes sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt ved dækskifte og afbalancering m.m.
 
Værkstedsvogns indretning

Inden man indkøber en værksteds vogn til formålet, må man gøre sig klart, hvilke opgaver vil vi yde ude hos kunden?

Eksempelvis:
1. Er kundens hjul klargjort fra værkstedet klar til montage?

2. Skiftes dæk ude hos kunden?
 
3. Afbalanceres hjul ude hos kunden?
 
4. Repareres dæk ude hos kunden?
 
Ovennævnte 4 opgavetyper vil kræve 2 forskellige størrelser på værkstedsvogne.
Opgavetype 1 kan klares med en lille værkstedsvogn.
Opgave type 2-4 kræver en meget stor kassevogn med megen plads.
 
Nødvendige tekniske hjælpemidler til værkstedsvogne

Nedenstående er de tekniske hjælpemidler der nødvendigvis skal være for at kunne udføre de arbejdsopgaver der er knyttet til de enkelte områder:
 
Kompressor
Hvad skal kompressoren anvendes til?
 
Hvis den kun skal anvendes til at tilføre et hjul lidt ekstra luft, kan der anvendes en kompressor der køre på 12 volt (værkstedsbilens batteri).
 
Såfremt den skal levere luft til dækbytte, skal den både levere luft til dækapparat og oppumpning af nyt dæk på fælg. Denne opgave kræver en væsentlig større kompressor, der kører på min. 240 volt, hvilket så yderligere kræver en el-generator der kan levere tilstrækkelig effekt.
 
El-generator til drift af kompressor/dækmaskine/afbalanceringsmaskine og evt. belysning.
Denne form for el-generator er typisk drevet af en forbrændingsmotor på benzin. 
 
El-generator skal kunne levere en ydelse der svarer til drift af de nødvendige maskiner, og med sikkerhedsmargin på minimum 20 %.
 
El-generator i værkstedsvogne skal placeres med yderste omtanke, så operatøren ikke bliver kulilteforgiftet.
 
Den optimale løsning er placering udvendig, evt. i en kasse bag en spoiler på taget af førerhuset (optimal løsning).
 
Placering inde i kassen/arbejdsrummet er problematisk, Generatoren skal placeres i et hjørne op mod førerhuset, med lufttæt afskærmning indtil kassen/arbejdsrummet. Der skal laves kølegitter til det fri inde i kassen, således der kan komme tilstrækkelig køling ind til generatorens benzinmotor.
 
Udstødningssystemet skal føres ud til det fri (gennem et 100 % tæt system, så der ikke slipper CO ind i kassen/arbejdsrummet). Udstødningsgassen bør føres over tag på kassen/arbejdslokalet. evt. med flexslange eller fast rørføring. 
 
Effektiv belysning i vognrummet hvor maskinerne står (500 lux).
 
Effektiv belysning i vognrummet/kassen/værkstedsdelen kan bedst gøres med nogle LED-lysrørsarmatur placeret strategisk i forhold til arbejdspladserne ved dækmaskine og afbalanceringsmaskine. Der skal være minimum 500 lux ved hver maskine.
 
Effektiv belysning monteret på værkstedsvognen der kan belyse kundebil.

Effektiv udvendig arbejdsbelysning kan foretages med 2 LED-projektører placeret på taget bag på værkstedsvognen.
 
Effektiv advarselsbelysning på værkstedsvogn

Køretøj der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej, kan være forsynet med en eller flere afmærkningslygter, som afgiver gult blinkende lys, der er synligt fra alle sider.
Lygterne kan anvendes, når køretøjet under arbejde på vej enten holder stille, hvor standsning eller parkering ikke er tilladt, eller hvor der køres på en måde, som er i strid med færdselsreglerne eller kan medføre fare for andre trafikanter.  
 
En dækskiftemaskine + Løfteanordning for hjul

Dækskiftemaskinen er den der kræver mest plads, uanset om man køber en fuldautomatisk (hvilket anbefales) eller en manuel betjent maskine. Man skal bare huske, at der skal være plads til løfteanordningen, som løfter dækket op fra gulvet til maskinen.

Ved installering af denne maskine, skal der være tilstrækkelig plads til at kunne udføre arbejdsprocessen sikkerheds- og sundhedsmæssig korrekt, og kunne anvende maskinen optimalt, så dårlige arbejdsstillinger ikke forekommer.
 
En afbalanceringsmaskine + løfteanordning for hjul

Ved installering af denne maskine, skal der være tilstrækkelig plads til at kunne udføre arbejdsprocessen. Man skal huske, at der skal være plads til løfteanordningen, som løfter hjulet op fra gulvet til maskinen så arbejdet kan foretages sikkerheds- og sundhedsmæssig korrekt, og dårlige arbejdsstillinger ikke forekommer.

Husk stationære hjulafbalanceringsmaskiner skal være forsynet med en afskærmning der sikrer mod at genstande kan slynges ud fra dækket.

Afskærmningen skal være indrettet, så maskinen ikke kan igangsættes, før skærmen er på plads.

Når afskærmningen løftes, skal hjulet straks bremses automatisk.

Af sikkerhedsmæssige årsager, bør afskærmningen dække mindst halvdelen af hjulet og gå ned til lige over spindlen.
 
Pumpebur el. lign

Pumpesikring skal anvendes.
Her kan man vælge, alt efter hjulets størrelse, enten at have et sikkerhedsbur, eller anvende safety bag.
 
Reol for dæk

Det må anbefales at begrænse reolsystemet til det minimale, eller slet ingen reol, og altid kun have de dæk med der skal anvendes på den pågældende opgave.
 
Møtrikspænder enten elektrisk eller trykluft

Ved valg af møtrikspænder, skal man vurderer værktøjet udfra hvor meget den vibrerer, og der skal altid indkøbes den maskine der vibrerer mindst og støjer mindst.
Møtrikspænder findes både i en el- og trykluftudgave. Det må kraftigt anbefales, at man anvender elmodellen, da den er mere arbejdsmiljøvenlig og ikke belaster trykluftsanlægget.
 
Trykluftsslange

Såfremt man ønsker at anvende trykluftsdrevet møtrikspænder, bør man anvende så korte slanger som muligt, og slanger af god kvalitet. 
 
Løfteanordning til kundebiler

Til løft af kundebiler kan anvendes transportabel donkraft i passende størrelse, eller man kan vælge at anvende luftpuder.
 
Vælger man en transportabel donkraft skal man have en slisk, hvor den kan køres op og ned af værkstedsvognen, da man ikke må løfte på denne. Problemet med denne er også, at den ikke kan anvendes på bløde områder, så man må derfor have plader med som underlag, for at understøtte donkraften.

Vælger man luftpuder, kan disse praktisk taget anvendes overalt, og har ikke samme begrænsninger med anvendelse af sliske for at få den ud og ind af værkstedsvognen, samt plader til understøttelse ved blødt underlag.

Uanset hvilken form for løftetype man anvender, er det strengt forbudt at lægge sig ind under vognen uden yderligere sikring i form af bukke el.lign.
 
  
Eksempler på luftpuder til løft