Person- og varebil / Oplagring af hjul / Arbejdsmiljøvejledning / Internt lager / Reol på forskellige etager

Reol på forskellige etager

Denne side er senest opdateret den 5. september 2017. Åbn/gem siden som pdf
 
Opbevaring af hjul på indskudt dæk, anden etage eller kælder, kræver som udgangspunkt transport op og ned mellem etagerne.

Transport af hjul fra værkstedsgulv til anden etager må aldrig foretages manuelt, men kun med relevant teknisk hjælpemiddel, der sikrer en sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt håndtering.

Afstand mellem reolrækker skal have en bredde, så de nødvendige tekniske hjælpemidler man har valgt til transport og løft af hjul til og fra reoler, kan håndteres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Reolhøjderne er normalt 3 hylders højde ved hjullager på indskudt dæk, anden etage eller kælder, men der kan forekomme tilfælde, hvor reolhøjden er mere end 3 hylder.

Fra reolhylde 4 og opefter, skal der anvendes en speciel plukketruck eller lignende, hvor medarbejderen står på trucken og bliver løftet med op.

Reoltyperne kræver jævnlig egenkontrol af medarbejder der er specialuddannet.
 
Typisk indskudt dæk
 
Typisk maxhøjde for reoler på indskudt dæk, kælder m.m.
 
Transporten af hjul fra forskellige etager kan gøres på en af følgende måder

Elevatorsystem fra gulv- og mellemetager herunder indskudte dæk, kælder m.m. 
 
    
 
For indskudte dæk er der 2 transportmuligheder:

1.
Til indskudt dæk kan der anvendes elevator, hvor sikkerhedsåbningen/døren til det indskudte dæk først kan åbnes, når elevatoren er oppe på plads, og elevatoren ikke kan køre ned før åbningen er forsvarlig låst. Der findes automatisk sikkerhedsudstyr til dette formål.

Transporten med elevator kan enten foregå med trolley, en dækcaddy eller en specialløfter.

Fra reolhylde 4 og opefter, skal der anvendes en speciel plukketruck eller lignende, hvor medarbejderen står på trucken og bliver løftet med op. 

OBS! Ved indskudte dæk, hvor plukketruck skal anvendes, skal det sikres at det indskudte dæks maksimale belastning ikke overskrides.

2.
Der etableres en modtagerplads, hvor en truck eller stabelløfter kan afsætte en palle hjul / trolley med hjul. Det indskudte dæk skal være forsynet med et modtagerbur der sikrer, at folk ikke uforvarende kan åbne for modtagerpladsen og falde ned. 
 
  
 
 
Transporten fra modtagerpladsen til reolerne, hvor hjulene tages op og ned, skal ske med specialløfter.
 
    
 
Til transport af hjul til og fra kælderetage, skal der anvendes elevator eller trappeelevator. Transporten kan foregå med trolley eller dækcaddy.

Manuel transport af hjul op og ned af trapper er ikke tilladt.
 
 
Transporten fra modtagerpladsen til reolerne, hvor hjulene tages op og ned, skal ske med specialløfter.