Lastbil og bus / Afbalancering / Arbejdsmiljøvejledning

Arbejdsmiljøvejledning for afbalancering af hjul til lastbiler og busser

Denne side er senest opdateret den 15. oktober 2020. Åbn/gem siden som pdf
Denne arbejdsmiljøvejledning er en vejledning i overholdelse af arbejdsmiljøloven.
Manglende overholdelse af arbejdsmiljøloven kan medføre påbud og eventuelt bøde.
 
Flere vigtige oplysninger findes sidst i denne vejledning.
Afbalancering

Følgende skal være til stede på alle afbalanceringsmaskiner til storvognshjul, både nye maskiner og gamle maskiner:
  • CE-mærkning.
  • Nødstop.
  • Hjulafbalanceringsmaskiner, hvor hjulet roterer, skal være forsynet med en afskærmning, der sikrer mod, at genstande slynges ud fra dækket.
    Afskærmningen skal være indrettet, så maskinen ikke kan igangsættes, før skærmen er på plads over hjulet. Når afskærmningen løftes, skal hjulet straks bremses automatisk.
  • Løfteanordning (trykluft/hydraulisk/elektrisk) til hjul der skal afbalanceres.
Eksempler til afbalanceringsmaskiner med løfteanordning
 
Arbejdsprocessen

Hjulene kan leveres til afbalancering på flere måder.
 
  1. Enkeltvis fra arbejdspladsen, hvor hjulet er demonteret med hjulløfteren, derefter køres hjulløfteren/transportudstyret frem til afbalanceringsmaskinen.

    Fra transportudstyret føres hjulet over på afbalanceringsmaskinens hjulløfter og hjulet løftes op og monteres på spindlen.

  2. Fra lager opsamles hjulet og føres over på hjulløfteren, der også anvendes ved demontering af hjul på lastbiler og busser, derefter foretages arbejdsprocessen som beskrevet i punkt 1.
Eksempler på transportudstyr
Vigtige oplysninger
 
Det er virksomhedens ledelse, som har pligt til og ansvar for, at den enkelte medarbejder bliver instrueret grundigt i alle de arbejdsprocesser, der kan forekomme i forbindelse med hele arbejdsprocessen, samt at medarbejderen er instrueret i de sikkerheds- og sundhedsmæssige tiltag, de enkelte arbejdsprocesser kræver, for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt.
 
Sikkerhedsdatablade
Til enhver tid ajourførte sikkerhedsdatablade på dansk (hvis medarbejderen ikke forstår dansk, skal sikkerhedsdatablade være tilgængelige på et sprog som medarbejder til fulde forstår) for alle tilgængelige produkter skal udleveres af den pågældende leverandør og skal være tilgængelige for alle medarbejder i virksomheden enten i papirform og opbevaret frit tilgængelig for alle medarbejdere, eller på virk-somhedens eget interne netværk, under forudsætning at alle medarbejdere har fri tilgang til materialet.
Det er ikke tilladt, at den enkelte medarbejder skal hente sikkerhedsdatablade på leverandørens hjemmeside.
 
Kemisk risikovurdering
Virksomheden skal foretage en kemisk risikovurdering af de forskellige arbejdsprocesser, hvor der indgår kemiske produkter. Den kemiske risikovurdering skal omfatte en fortegnelse over alle farlige stoffer og materialer, der findes på arbejdspladsen sammen med de tilhørende sikkerhedsdatablade.
 
Værnemidler
Medarbejderen skal have udleveret nødvendige personlige værnemidler, fx sikkerhedshandsker, åndedrætsværn m.m.
 
Tekniske hjælpemidler
Virksomheden skal være i besiddelse af de rette tekniske hjælpemidler, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt samt fagmæssigt korrekt, og medarbejderen skal have modtaget instruktion i brugen af disse.