Lastbil og bus / Dækreparation / Arbejdsmiljøvejledning

Arbejdsmiljøvejledning for reparation af dæk til lastbiler og busser

Denne side er senest opdateret den 15. oktober 2020. Åbn/gem siden som pdf
Denne arbejdsmiljøvejledning er en vejledning i overholdelse af arbejdsmiljøloven.
Manglende overholdelse af arbejdsmiljøloven kan medføre påbud og eventuelt bøde.
 
Flere vigtige oplysninger findes sidst i denne vejledning.
Forudsætninger

Demontering af dæk skal foretages som beskrevet i den tekniske vejledning "Dækmontering".

Det er nødvendigt med en kraftig dækspreder, der automatisk kan justeres i højden og tilpasses den enkelte medarbejder, og er forsynet med udstyr, der sikrer at dæk-ket holdes i en stabil og sikker stilling under hele processen.

Over arbejdsstedet skal der være belysning med lysstyrke på minimum 500 lux.

Derudover skal der være procesventilation, der kan fjerne afdampninger fra arbejdsprocesserne direkte ved kilden fra de produkter der anvendes, eksempelvis en fleksibel sugearm.

Udsugningskapaciteten er afhængig af, hvilken type sugearm der anvendes, og om man vil anvende udsugningen som en form for støvsuger samtidig, hvilket ville forenkle arbejdsopgaven, da man så undgår slibestøv og dampe under arbejdsproces-sen.

Hvis man anvender sugearm som vist i eksempel 1 med en rørdiameter på maks. 100 mm, vil et højtrykssugeanlæg (20 kPa) med en kapacitet på 250 m³/t være fuldt tilstrækkelig.
Eksempel 2 viser en traditionel sugearm til lavtryksanlæg ligeledes på 250 m³/t. Dette anlæg kan ikke flytte sliberester men kun dampe fra arbejdsprocessen. Man er derfor nødsaget til at have en separat støvsuger til at rense dækket indvendig i forbindelse med reparationen.

En transportabel støvsuger skal have et separat afkast der kan tilkobles det eksisterende udsugningsanlæg, da det ikke er tilladt at recirkulere luften fra procesventilation.
 
Procesudsugningsanlægget skal være forsynet med kontrolanordning/alarm, der indikerer nedsat funktion på udsugningen. Alarmen må ikke være tilkoblet samme sikringsgruppe som udsugningsarmen.

Det kan i visse tilfælde kræves, at rummet tilføres frisk forvarmet erstatningsluft i samme mængde som der udsuges.

Eksempler på teknisk udstyr:
Dækspreder                                              Arbejdsbelysning
 
Eksempel 1                    Ekspempel 2
Sugearm, procesventilation
Vigtige oplysninger
 
Det er virksomhedens ledelse, som har pligt til og ansvar for, at den enkelte medarbejder bliver instrueret grundigt i alle de arbejdsprocesser, der kan forekomme i forbindelse med hele arbejdsprocessen, samt at medarbejderen er instrueret i de sikkerheds- og sundhedsmæssige tiltag, de enkelte arbejdsprocesser kræver, for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt.
 
Sikkerhedsdatablade
Til enhver tid ajourførte sikkerhedsdatablade på dansk (hvis medarbejderen ikke forstår dansk, skal sikkerhedsdatablade være tilgængelige på et sprog som medarbejder til fulde forstår) for alle tilgængelige produkter skal udleveres af den pågældende leverandør og skal være tilgængelige for alle medarbejder i virksomheden enten i papirform og opbevaret frit tilgængelig for alle medarbejdere, eller på virk-somhedens eget interne netværk, under forudsætning at alle medarbejdere har fri tilgang til materialet.
Det er ikke tilladt, at den enkelte medarbejder skal hente sikkerhedsdatablade på leverandørens hjemmeside.
 
Kemisk risikovurdering
Virksomheden skal foretage en kemisk risikovurdering af de forskellige arbejdsprocesser, hvor der indgår kemiske produkter. Den kemiske risikovurdering skal omfatte en fortegnelse over alle farlige stoffer og materialer, der findes på arbejdspladsen sammen med de tilhørende sikkerhedsdatablade.
 
Værnemidler
Medarbejderen skal have udleveret nødvendige personlige værnemidler, fx sikkerhedshandsker, åndedrætsværn m.m.
 
Tekniske hjælpemidler
Virksomheden skal være i besiddelse af de rette tekniske hjælpemidler, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt samt fagmæssigt korrekt, og medarbejderen skal have modtaget instruktion i brugen af disse.