Person- og varebil / Oppumpning / Arbejdsmiljøvejledning

Arbejdsmiljøvejledning for oppumpning af dæk til person- og varebiler

Denne side er senest opdateret den 4. september 2017. Åbn/gem siden som pdf

Generelt
Ved alle former for oppumpning af hjul med et monteringstryk højere end 159 kPa (1,59 bar) skal der, for at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, altid anvendes en form for pumpesikring.
 
Etablering af pumpesikring
 
• Ved oppumpning af dæk, skal altid anvendes en form for pumpesikring, enten i form af et bur i forbindelse med dæklinien/dækmaskinen i værkstedet, eller mobilt i form af bur eller safety bag.

• Sikkerhedsudstyret skal være let at håndtere.

• Såfremt sikkerhedsburet ikke er i forbindelse med en dæklinie eller dækmaskine, skal udstyret være forsynet med hjulløfter eller slisk.

• Ved mobilt værksted kan enten anvendes pumpebur som ovennævnte, hvis der er plads, ellers kan der anvendes safety road bag.
 
Arbejdsproces ved oppumpning
Leverandørens anvisning på det pågældende pumpebure skal som minimum altid følges.

1. Operatøren skal altid være til stede ved oppumpning.
 
2. Pumpeslangen monteres på dækket.

3. Hvis pumpeburet er forsynet med automatisk oppumpningssystem, indstilles denne til dæk fabrikantens max monteringstryk.

4. Tilse at pumpeburet er forsvarligt lukket.

5. Pump dækket op så det sætter sig korrekt på fælgkanten, Dette kan frembringe et meget højt knald hvis dæk og fælg ikke er smurt tilstrækkeligt, anvend derfor høreværn.

6. Lufttrykket i dækket justeres til fabrikantens anvisninger.
 
Tekniske hjælpemidler
 
 
 
Pumpestation
 
Safety road bag