Tekniske retningslinjer for af- og påmontering af standard person- og varebildæk

Denne side er senest opdateret den 25. september 2017. Åbn/gem siden som pdf
 
Dækkenes tekniske egenskaber samt lufttrykket, har afgørende indflydelse for bilens køreegenskaber.
Det er vigtigt, at dækkene er af samme type og bør skiftes parvist for og bag.
Der bør ikke være væsentlig forskel på mønsterdybden på for- og bagdækkene.
Vigtigt: Dæk med mest mønsterdybde, skal altid monteres på bilens bagaksel, uanset om bilen er for- eller baghjulstrukket.
Varebiler med totalvægt op til 3.000 kg, skal altid monteres med dæk af samme type på alle 4 hjul.
Se flere Detailforskrifter for Køretøjer i STRO Databogen.

1. Hjuldata
Sørg for at dæk og fælg passer sammen og er i fejlfri tilstand. Sørg for at dækkene som minimum passer til bilens maksimale hastighed og akseltryk, og fælgene passer til bilens akseltryk. Tjek evt. hjuldata med STRO Databogen.
Vinterdæk med minimum hastighedsindeks Q (160 km/t), kan monteres uanset bilens tophastighed. Dette kan kræve synlig mærkning i bilens førerside.

2. Udstyr
Montøren skal være bekendt med og have modtaget instruktion i anvendelsen af dækmaskinen og dennes udstyr. Montøren skal besidde tilstrækkelige faglige kompetencer, til at montering og afmontering kan udføres korrekt.

3. Fritrykning
Fritrykning skal ske så tæt på kantrådsområdet som muligt, dvs. ca. 1-2 cm fra fælghornet, aldrig på den fleksible del af sidevæggen, da det kan forårsage separationsdannelse i dækket.
Fritrykning bør ske i position kl. 3-9, aldrig omkring ventilområdet. Der skal udvises særlig bevågenhed overfor dæk med ekstra lav profil og evt. P-kant beskyttelse.

4. Afmontering
For at skåne såvel dæk som maskine ved afmontering, anvend altid et afmonterings-middel passende til dæktypen. Start afmontering med ventilen i posotion klokken 11-11:30, så dækkets kanttråd løftes fri af ventilfod og eventuel TPMS sensor. Se fig. 1 og 2. Brug kun værktøj (dækjern), hvor man er sikker på ikke at beskadige dækket eller fælgen under afmontering.
      Fig. 1: Øverste kanttråd                    Fig. 2: Nederste kanttråd

5. Kontrol af fælgen
Kontrollér at fælgens anlæg for dækfoden og fælghornets indvendige side er fri for korrosionsdannelse. Efterse ligeledes fælgens anlægsflade mod bilens nav.

6. Ventiler
Gummiventiler skal altid skiftes, når der monteres nye dæk. Vær opmærksom på korrekt tilspændingsmoment, ved montage af ny TPMS- eller metalventil. Ved drifttryk over 4 bar skal der anvendes højtryks- eller metalventil.

7. Montagemiddel og smøring
Anvend altid et montagemiddel der er beregnet til dæktypen. Smør altid både dæk og fælg. Dæk skal smøres på hele kanttrådsområdet, fælgen på alle anlægs- og stigningsflader.

8. Montering
For at undgå at "stresse" dækkets kanttråd unødigt, sørg altid for i tilstrækkelig grad at holde dækkets kanttrådsområde i fælgens dropcenter under montering.
Se startposition for ventil/sensor på fig. 3 og 4 for henholdsvis øverste og nederste kanttråd.
  Fig. 3: Øverste kanttråd                    Fig. 4: Nederste kanttråd

9. Oppumpning og lufttryk
Spring-trykket over fælgens humps, bør ikke overstige 3,3 bar.
Sæt-trykket bør ikke overstige 4 bar for personbildæk og 5,5 bar for varebildæk. Et personbildæk bør aldrig udsættes for et tryk højere end det af producenten anbefalede maks. tryk, da det høje tryk kan forvolde skade i dækkets konstruktion.
Drift-trykket må aldrig være lavere end bilproducenters anvisninger. Vinterdæk pumpes, på grund af den lavere temperatur om vinteren, med ekstra 0,2 bar.
Dæktrykket bør kontrolleres mindst en gang om måneden, det gælder også biler med TPMS system. Husk at justere lufttrykket i dækkene i forhold til last, antal passagerer, samt kørsel med trailer og campingvogn.
Vigtigt: Kontrol af dæktryk skal ske på kolde dæk.