Entreprenør / Dækskift / Tekniske retningslinjer

Tekniske retningslinjer for dækskift på entreprenørmaskiner

Denne side er senest opdateret den 20. september 2021. Åbn/gem siden som pdf

Generelt
 
Denne vejledning omhandler slangeløse EM-dæk monteret på 3- og 5-delte Flat-Base fælgtyper.

3-delt fælgtype:
1. Fælgbase med fast bagerste sidering
2. Forreste sidering
3. Låsering
 
 
5-delt fælgtype:
1. Fælgbase med løse sideringe
2. Forreste sidering
3. Bagerste sidering
4. Kilering
5. Låsering
 
 
Langt de fleste EM-dæk skiftes mobilt. Derfor skal man være særlig opmærksom på, at køretøjet står på et fast underlag og er forsvarligt løftet samt sikret mod pludselig hældning og rulning.
 
1. Udstyr og kompetencer
 
Montering og afmontering af EM-dæk, skal udføres af en uddannet og kvalificeret montør, så arbejdet kan udføres korrekt og sikkert. Montøren skal være bekendt med anvendelse af kanttrådsløsner, ringstyr og andet udstyr som skal være egnet til den pågældende arbejdsopgave og dæktype.
 
Eksempler: Fritrykker til henholdsvis 3- og 5-delte fælge.
 
Mindre størrelser op til 25" kan normalt skiftes med "håndkraft" med hjælp fra kran og løftepuder.
Ved store størrelser, f.eks. >26,5R25, anbefales det, af vægt- og håndteringsmæssige årsager, at anvende spe-cialudstyr til løft og håndtering af såvel dæk som sideringe.
 
2. Afmontering

Sørg for at dækket er helt tømt for luft.
Fjern altid reduktioner og EM-kegle for hurtig og effektiv tømning.

Placér kanttrådsløsneren korrekt og tryk dækket/ringene fri på henholdsvis for- og bagside.
 
Eksempler: 3-delte fælge, for- og bagside.
 
5-delte fælge, for- og bagside.
 
Tryk herefter dækket fri af sideringene (5-delte typer).
Supplér evt. med penetrerende Dæk-Slip middel.
Afmontér låseringen.
Fjern O-ringen og afmontér kilering og sidering.
Træk dækket ud over fælgen.
 
 
Fjern rust og rengør O-ringsporet før montage af nyt dæk.
 
3. Før montering

Sørg for at dæk og fælg passer sammen. Anvend STRO Databogen eller dækleve-randørens databog for korrekt udvælgelse af dæk og fælgtype.

Efterse fælgen for evt. skader, revner og korrosionsdannelse.

Skift altid både O-ring og ventildele ved montering af nye dæk.
 
4. Montering

Indsmør dækkets kantrådsfod i begge sider samt hele fælgbasen med egnet mon-tage middel i et mættende lag. O-ringsporet skal holdes rent.

Skub dækket ind over fælgen.
 
Montér sideringen og evt. kilering.

Anvend et ringstyr eller Gripperens arme til kontrol af side- og låsering. Husk at få O-ringen med før ringstyret monteres. Bemærk at ringstyr kun må anvendes ved montering.
 
Eksempel: Ringstyr.                               Eksempel: Ringstyring med Gripper.

Montér ny O-ring.
Montér låseringen og sørg for at den sidder og går i korrekt indgreb.
 
 
Eksempler på montage hjælp til store størrelser på henholdsvis kran og køretøj.
 
5. Pumpning

Vigtigt: Før pumpningen startes, kontrollér at låseringen sidder korrekt og er i korrekt indgreb.

Fjern ventilindsatsen, EM-keglen, og anvend 12 mm nippel for at opnå det nødven-dige air-flow. Pumpning af dækket skal enten ske med håndholdt pumpeur med lang slange eller med programmerbar pumpeautomat.
 
Eksempel: Analog og digital håndholdt pumpeur samt programmerbar pumpeautomat.
 
 
Korrekt placering under oppumpning.
 
Montér pumpeslangen på ventilen og pump dækket til det foreskrevne dæktryk. Hold øje med at ringene sidder korrekt under oppumpning.
Montér EM-ventilkegle, ventilhætte og evt. reduktioner.
Foretag slutinspektion.
 
Anvendes der en Gripper, kan denne også bruges som ekstra sikring ved oppumpning.
6. Efterspænding
 
Har hjulet været afmonteret, skal det efterspændes i henhold til maskinens/køretøjets tekniske specifikationer.
Husk, at det til enhver tid er maskinførerens ansvar, at hjulene på maskinen/køretøjet er korrekt tilspændte.