Person- og varebil / Hjulskift / Arbejdsmiljøvejledning

Arbejdsmiljøvejledning for hjulmontage for person- og varebiler

Denne side er senest opdateret den 3. juni 2017. Åbn/gem siden som pdf
 
Det er virksomhedens ledelse, som har pligt til og ansvaret for, at den enkelte medarbejder bliver instrueret grundigt i alle de arbejdsprocesser, der kan forekomme, samt at medarbejderen er instrueret i de sikkerheds- og sundhedsmæssige tiltag de enkelte arbejdsprocesser kræver for arbejdets udførelse.

Generelt
Daglig gentagne løft af hjul over 11 kg må ikke udføres ved manuelt løft. Der skal etableres arbejdsmiljømæssige foranstaltninger i form af tekniske hjælpemidler som hjulløfter eller anden lignende aflastning.

Af og på-montering af enkelthjul

Møtrikspænder
Møtrikspænder er et nødvendigt teknisk hjælpemiddel til demontering og montering af hjulbolte/møtrikker.
Møtrikspændere findes i trykluft/tryklufthydraulisk udgave samt i en akku udgave. Det er vigtigt ved køb af møtrikspænder, at man vælger en maskine der vibrerer og støjer mindst muligt. Såfremt man vælger en luftdrevet udgave, skal denne være med komposithåndtag eller et andet isolerende håndtag. Den overskydende drivluft skal kunne ledes ud i bunden af håndtaget.

Ved ny indkøb at møtrikspænder må det anbefales, at overveje en akku udgave, da der ikke forekommer luftstøj eller kulde påvirkninger under brugen.

Uden tekniske hjælpemidler til løft af hjul
At foretage hjulskift uden brug af tekniske hjælpemidler til løft af hjul, betinger at bilen bliver løftet lidt over gulvhøjde, dog i en passende højde i forhold til montøren.

For at udføre dette arbejde arbejdsmiljømæssigt forsvarligt, skal montøren have en stabil justerbar montørstol og sidde i en passende højde som vist på billederne.

Ved varevogne med tvillinghjul bag, skal der altid anvendes en hjulløfter, uanset om køretøjet kun lige løftes op i siddehøjde eller helt op på lift i ståhøjde.
         

Med tekniske hjælpemidler til løft af hjul
Ved arbejde på lift skal der anvendes tekniske hjælpemidler til løft af hjul. Det er vigtigt, at de tekniske hjælpemidler der er til rådighed, kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt, og der er tilstrækkelig plads ved arbejdspladsen til at manøvrere hjulløfteren.
Hvert enkelt hjul sænkes ned til gulv, hvor hjulet kæntres ned og lægges, enten på en trolley, eller direkte på gulvet. De næste hjul sænkes ned på det hjul, som allerede ligger, og til slut er alle 4 hjul stablet, og kan derefter køres væk, enten på en hjulvogn eller trolley.
OBS: Ved arbejdspladser hvor der ikke er tilstrækkelig plads til at manøvrere løfteren, må man anvende metoden som beskrevet i afsnittet ”Uden tekniske hjælpemidler til løft af hjul”

Eksempel på teknisk hjælpemiddel der kan anvendes, er hjulløfter som vist på billedet.

Det må anbefales at købe den elektriske udgave.

Transport af hjul

Transport af hjul må ikke foregå manuelt, hverken op eller ned af trapper, til og fra reolopbevaring
Transport af hjul kan sikkerhedsmæssigt forsvarligt foregå på flere forskellige måder.
Er hjulene placeret direkte på gulvet i en stak på 4 hjul, kan transporten kun foretages med en hjulvogn.

Stabling af hjul med mere end 4 hjul oven på hinanden er ikke tilladt.

Har man placeret hjulene på en trolley, transporteres hjulene mellem lager og værksted på denne.

Er hjulene placeret på en palle, anvendes en palleløfter til transport.