Person- og varebil / Dækreparation / Arbejdsmiljøvejledning

Arbejdsmiljøvejledning for reparation af dæk til person- og varebiler

Denne side er senest opdateret den 4. september 2017. Åbn/gem siden som pdf

Generelt
Det er ikke muligt at foretage en dækreparation, uden at have en plads der er indrettet til formålet, da dækreparationer indebære brugen af kemiske produkter.
 
Forudsætning for at måtte arbejde med kemiske produkter
1. Indgående kendskab til indholdet i sikkerhedsdatabladene for ovennævnte produkter.
 
2. Personligt sikkerhedsudstyr er udleveret til den enkelte medarbejder ifølge sikkerhedsdatabladene.
 
3. Ledelsen har instrueret medarbejderne om indholdet i sikkerhedsdatabladene, og i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen eller arbejdsmiljømedarbejderen udarbejdet en fyldestgørende arbejdspladsbrugsanvisning på de anvendte produkter.
 
Arbejdsstedet skal være indrettet med relevante tekniske hjælpemidler
En forudsætning for at måtte udføre dækreparationsarbejde er, at virksomheden har de rette tekniske hjælpemidler, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt samt fagmæssigt korrekt.

1. Demontering af dæk som beskrevet under afsnittet "Dækmontering".

2. En kraftig dækspreder der er monteret på et stativ og som kan justeres i højden til den enkelte medarbejder eller med løfteanordning.

3. Reel belysning over arbejdsfeltet (lysstyrke minimum 500 lux).

4. Procesventilation der kan fjerne afdunstninger direkte ved kilden fra de produkter der anvendes, eksempelvis en fleksibel sugearm. Udsugningskapaciteten er afhængig af hvilken type sugearm man anvender. Hvis man anvender sugearm som vist under tekniske hjælpemidler, med en diameter på max 100 mm vil en kapacitet på 250 m³/h være fuldt tilstrækkelig. Den beskrevne type vil være fuld tilstrækkelig til person- og varevognsdækreparation.
HUSK at sugearm skal være forsynet med kontrolanordning/alarm, der indikerer nedsat funktion på udsugningen. Alarmen må ikke være tilkoblet samme sikringsgruppe som udsugningsarmen.

5. Det kan i visse tilfælde kræves, at rummet tilføres frisk forvarmet erstatningsluft i samme mængde som der udsuges.
Udover ovennævnte tekniske hjælpemidler som er lovkrav, er der yderligere en del speciel håndværktøj som er nødvendige for at klare reparationen.
 
Tekniske hjælpemidler
 
 
Dækspreder
 
Arbejdsbelysning
 
  
Sugearm - Procesventilation