Person- og varebil / Dækreparation / Tekniske retningslinjer

Tekniske retningslinjer for reparation af dæk til person- og varebiler

Denne side er senest opdateret den 3. oktober 2018. Åbn/gem siden som pdf
 
Generelt
Dækreparation skal udføres af en kvalificeret reparatør, der indestår for at reparationen udføres teknisk korrekt. Reparatøren skal udover at besidde den nødvendige viden og tekniske kompetencer, råde over det fornødne tekniske udstyr og reparationsmaterialer.
En ikke korrekt udført dækreparation kan indebære, at sikkerheden sættes på spil og garantien på dækket bortfalder.

1.
De forskrifter som dækfabrikanten har angivet for forskellige dæktyper, skal overholdes.
Der skal udvises særlig stor opmærksomhed ved reparation af Run-Flat og højhastighedsdæk (UHP-dæk, Ultra High Performance) med hastighedsindeks W (270 km/t) og derover. Her kræves, at reparationen udføres af en uddannet sagkyndig reparatør. Reparatøren skal som minimum have gennemgået Dæk Specialisternes Landsforenings kursusmodul 1 eller tilsvarende.

2.
Forskrifter og tabeller som er angivet af fabrikanten af reparationsmaterialet, skal overholdes. Disse forskrifter og tabeller skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og standarder.

3.
Ved permanent dækreparation skal dækket altid tømmes for luft, afmonteres fælgen og derefter gennemgå en inspektion for følgeskader, inden reparation udføres.
Ved permanent dækreparation skal skaden være afgrænset således, at skaden ikke efterfølgende forøges under belastning.
En permanent dækreparation skal omfatte, en fyldning af skadeskanalen og tætnes med en dæklap på dækkets lufttætte lag, kaldet innerlineren.

4.
En permanent dækreparation skal føre dækket tilbage til fejlfri tilstand, og dækket må således ikke have nedsat styrke efter reparation.
Efter en reparation skal dækket kunne klare den samme belastning og hastighed som da dækket var nyt.

5.
Slanger må ikke anvendes som et alternativ til en dækreparation. Slanger må ikke anvendes i slangeløse dæk, uden de respektive dækfabrikanters tilladelse.

6.
Vær altid opmærksom på, at et oppumpet dæk er en trykbeholder med stor energi, der kan forvolde livstruende skade ved mangelfuld reparation og montering.
 
7.
Der henvises i øvrigt til reparationsstandard TI 2044, omhandlende permanent reparation af person-, vare- og lastbildæk, samt til punkt 8.02.001 i Færdselsstyrelsens vejledning om syn af køretøjer.

Nødtætning af person- og varebildæk
Indsprøjtning af tætningsvæske, samt udefra foretagne propninger, er at betragte som nødtætninger og kan dermed ikke anses for at være en permanent dækreparation.

En nødtætning er alene beregnet for kørsel til nærmeste fagmand med kraftig reduceret anvendelse af det nødtætnede dæk:
Maks. hastighed på 80 km/t over en strækning på maks. 80 km.
 
Grundet skærpede sikkerhedsmæssige årsager, må der ikke foretages nødtætninger på bus- og lastvognsdæk.

Præventiv tætning af dæk
Præventiv tætning af dæk er generelt ikke tilladt.
Undtaget er dæk som anvendes på langsomtgående køretøjer, der anvendes ved hastighed på maks. 40 km/t.