Færdselsstyrelsens synsvejledning

I Fædselsstyrelsens vejledning om syn af køretøjer findes alle krav, som stilles til køretøjer. I afsnit 8.02 er reglerne om dæk og fælge beskrevet.
 
Vejledningen er en kommenteret udgave af "Detailforskrifter for Køretøjer" med overgangsbestemmelser.
 
Du finder Færdselsstyrelsens synsvejledning her.