Mobil reol

Denne side er senest opdateret den 5. september 2017. Åbn/gem siden som pdf
 
Mobile dækopbevaringsreoler er reoler der kører på faste skinner i gulvet. Reolerne kan være manuelt eller elektrisk betjent.
 
  
 
 
Friafstanden, der kan etableres mellem reolrækkerne, skal have en bredde så de nødvendige tekniske hjælpemidler man har valgt til transport og løft af hjul til og fra reoler, kan håndteres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt

Reolhøjden kan variere efter lofthøjden på lagerlokalet, og den type af palleløfter/truck man har valgt

For visse reoltyper kan transport af hjul til og fra lagerreolerne kun ske med palleløfter eller gaffeltruck.

For visse reoltyper kan transport af hjul fra systemer med max 3 hylder ske med specialløfter.

For reoler med mere end 3 hylder skal transport af hjul til og fra reolen foregå med en plukketruck eller lignende.

For alle reoltypers vedkommende gælder, at reolerne skal være mærket med maksimal belastning

Reoltyperne kræver årligt eftersyn af særlig sagkyndig, og jævnlig egenkontrol af medarbejder der er specialuddannet.