Person- og varebil / Afbalancering og optimering / Arbejdsmiljøvejledning

Arbejdsmiljøvejledning for afbalancering af hjul til person- og varebiler

Denne side er senest opdateret den 14. juni 2017. Åbn/gem siden som pdf

Det er virksomhedens ledelse, som har pligt til og ansvaret for, at den enkelte medarbejder bliver instrueret grundigt i alle de arbejdsprocesser, der kan forekomme, samt at medarbejderen er instrueret i de sikkerheds- og sundhedsmæssige tiltag de enkelte arbejdsprocesser kræver for arbejdets udførelse.
 
Generelt
Løft af hjul op på en afbalanceringsmaskine medfører stor belastning af ryggen på grund af hjulets vægt, maskinens udformningen og placering.
Arbejdet med opsætning af hjul på afbalanceringsmaskinen skal derfor ske med egnet teknisk hjælpemiddel i form af en særlig hjulløfter.
 
Hjulafbalancering
Inden man investerer i en afbalanceringsmaskine bør man foretage en vurdering af, om man samtidig skal have de andre værktøjer til dæk-/hjulhåndtering, eksempelvis dækskiftemaskine og eventuelt pumpebur.

Såfremt man skal have alle maskiner samtidig, har flere leverandører dæklinjer, som tilgodeser virksomhedens behov og nedsætter arbejdstiden betydeligt, og ikke mindst mindsker belastningen af den enkelte medarbejder.
 
Arbejdsprocessen
Hjulene kan leveres til afbalancering på flere måder.

Enkelvis fra arbejdspladsen, hvor hjulet er demonteret og løftet ned på gulvet via en hjulløfter, og derefter trillet hen på hjulløfteren ved afbalanceringsmaskinen.

Eller flere hjul, som transpores med hjælpemiddel til afbalanceringsmaskinen.

Hjulløfteren aktiveres og løfter hjulet op i afbalanceringsmaskinens spindelhøjde, hvorefter hjulet centreres ind på spindellen.

Hjulene kan være leveret på et stativ, hvor hjulene står er placeret på en hylde lige over hjulene på stativet. Her rulles hjulene ned af stativet og hen på hjulløfteren ved afbalanceringsmaskinen.
 
Såfremt hjulene leveres på en hjulvogn, lægges hjulvognen ned og hjulene trilles af vognen hen til hjulløfteren på afbalanceringsmaskinen.
 
Såfremt hjulene leveres på den specielle hjulløfter, sænkes hjulløfteren helt og de enkelte hjul trilles af og rulles over til hjulløfteren på afbalanceringsmaskinen

For at montere et hjul på et afbalanceringsmaskine, er det nødvendigt at løfte hjulet op, uanset om afbalanceringsmaskinen er forsynet med en spindel, hvor hjulet skal monteres på, eller om det er en type, hvor hjulet står lodret på maskinen, eller ligger ned på maskinen. Alle afbalanceringspladser skal derfor være forsynet med en hjulløfter, der løfter hjulet fra gulvet op på maskinen.


Stationære hjulafbalanceringsmaskiner hvor hjulet roterer, skal være forsynet med en afskærmning, der sikrer mod at genstande slynges ud fra dækket.
Afskærmningen skal være indrettet, så maskinen ikke kan igangsættes, før skærmen er på plads over hjulet.
Når afskærmningen løftes, skal hjulet straks bremses automatisk.


Når hjulet er afbalanceret, skal hjulet løftes af afbalanceringsmaskinens spindel, og efterfølgende sænkes til gulvniveau med afbalanceringsmaskinens hjulløfter. Herefter rulles det enkelte hjul tilbage til køretøjet eller transporteres med hjælpemiddel tilbage til køretøjet, såfremt der er tale om flere hjul i samme arbejdsproces.