Lastbil og bus / Dækmontering / Arbejdsmiljøvejledning

Arbejdsmiljøvejledning for af- og påmontering af dæk til lastbiler og busser

Denne side er senest opdateret den 15. oktober 2020. Åbn/gem siden som pdf
Denne arbejdsmiljøvejledning er en vejledning i overholdelse af arbejdsmiljøloven.
Manglende overholdelse af arbejdsmiljøloven kan medføre påbud og eventuelt bøde.
 
Flere vigtige oplysninger findes sidst i denne vejledning.
Generelt

Et værksted, der er beregnet til at skulle håndtere hjul-/dækskifte på lastbiler og busser, skal opfylde nogle specielle krav til indretning, da de hjulstørrelser man skal håndtere er store, uhåndterbare og tunge. Hjul til lastbiler og busser vejer typisk 60-130 kg, derfor skal de af sikkerheds- og sundhedsmæssige årsager altid håndteres med tekniske hjælpemidler der sikrer, at hjulet hele tiden er i balance og ikke kan vælte og forvolde skader på operatøren eller omgivelserne.

Ved arbejde med tekniske hjælpemidler skal leverandørens anvisninger altid følges nøje.
 
Dækapparat
 
Følgende skal være til stede for at kunne efterleve kravene:
  • Fuldautomatisk eller semiautomatisk dækmaskine.

    Maskinen skal være CE-mærket og have monteret nødstop.  • Evt. talje eller elkran i skinne over dækapparat til sikring af hjul og håndtering af hjul fra transportudstyr til dækapparat.
Manuel transport uden tekniske hjælpemidler mellem arbejdssted og lager opbevaring er helt udelukket af sikkerheds- og sundhedsmæssige årsager.

Eksempler på tekniske hjælpemidler der kan anvendes, er transportudstyr som vist på nedenstående billeder.
 
Eksempler på transportudstyr
Vigtige oplysninger
 
Det er virksomhedens ledelse, som har pligt til og ansvar for, at den enkelte medarbejder bliver instrueret grundigt i alle de arbejdsprocesser, der kan forekomme i forbindelse med hele arbejdsprocessen, samt at medarbejderen er instrueret i de sikkerheds- og sundhedsmæssige tiltag, de enkelte arbejdsprocesser kræver, for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt.
 
Sikkerhedsdatablade
Til enhver tid ajourførte sikkerhedsdatablade på dansk (hvis medarbejderen ikke forstår dansk, skal sikkerhedsdatablade være tilgængelige på et sprog som medarbejder til fulde forstår) for alle tilgængelige produkter skal udleveres af den pågældende leverandør og skal være tilgængelige for alle medarbejder i virksomheden enten i papirform og opbevaret frit tilgængelig for alle medarbejdere, eller på virk-somhedens eget interne netværk, under forudsætning at alle medarbejdere har fri tilgang til materialet.
Det er ikke tilladt, at den enkelte medarbejder skal hente sikkerhedsdatablade på leverandørens hjemmeside.
 
Kemisk risikovurdering
Virksomheden skal foretage en kemisk risikovurdering af de forskellige arbejdsprocesser, hvor der indgår kemiske produkter. Den kemiske risikovurdering skal omfatte en fortegnelse over alle farlige stoffer og materialer, der findes på arbejdspladsen sammen med de tilhørende sikkerhedsdatablade.
 
Værnemidler
Medarbejderen skal have udleveret nødvendige personlige værnemidler, fx sikkerhedshandsker, åndedrætsværn m.m.
 
Tekniske hjælpemidler
Virksomheden skal være i besiddelse af de rette tekniske hjælpemidler, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt samt fagmæssigt korrekt, og medarbejderen skal have modtaget instruktion i brugen af disse.