Person- og varebil / Oplagring af hjul / Arbejdsmiljøvejledning

Arbejdsmiljøvejledning for oplagring af hjul til person- og varebiler

Denne side er senest opdateret den 4. september 2017. Åbn/gem siden som pdf
 
Generelt
Etablering af dækopbevaring/dækhotel er ikke kun etablering af nogle reolmeter, men også nogle seriøse overvejelser af, hvorledes hjulene transporteres op og ned af reolen samt til og fra reolen.
Denne vejledning foreskriver, hvorledes man kan overholde arbejdsmiljølovgivningen.

At etablere dækopbevaring/dækhotel har nogle store konsekvenser i form af tilrettelæggelse af arbejdsprocesserne, samt indkøb af nødvendigt løfte- og transport materiel. Dette skyldes at de arbejdsprocesser, der er forbundet ved manuelt at håndtere hjulene til og fra reol, er sikkerheds- og sundhedsmæssigt dybt belastende for medarbejderens ryg og knæ m.m.

Da der findes tekniske hjælpemidler, der er sikkerhedsmæssigt, teknisk- og økonomisk forsvarlige indkøb, skal virksomheden sørge for, at de er til rådighed, og instruere personalet i anvendelsen af disse samt tilse at disse anvendes.

Inden man begynder at etablere et hjullager ved anvendelse af reoler, er det nødvendig at sætte sig ind i de krav der stilles til etablering af sådanne. Eksempelvis hvilken type af reolsystem der skal anvendes, hvilke tekniske hjælpemiddel kræves der, hvilket sikkerhedsudstyr skal anvendes, skal der opmærkes på gulve, hvad skal bredden mellem reolerne være, krav om uddannelse til egenkontrol m.m.
Nogle af disse krav er beskrevet i nogle EU standarder, som er oversat i FLAM's publikation "Pallereoler og sikkerhed på lageret". 

Fælles for alle former for oplagring, herunder også reolsystemer er, at adgangsvejene til hjullagrene/reolerne og mellem reolerne har en bredde, der er tilstrækkelig til, at de tekniske hjælpemidler man har valgt til transport og løft af hjul, kan håndteres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
 
Lagersikkerhed
Ved alle former for reollager skal der foretages en årlig sikkerhedskontrol af reolerne, hvor reolerne bliver gennemgået og kontrolleret for skader.

Alle reoler der anvendes til hjul skal have en dokumentation for belastning evne.

Belastningsskilte, som oplyser reolens belastningskapacitet, skal være monteret på alle palle- og småvarereoler. Skiltene skal være synlige for alle brugere og skal kunne forstås på alle sprog.
Belastningsskiltet skal ikke kun oplyse belastningskapaciteten på et bjælkesæt i pallereolen, men også belastningskapaciteten på stigebenet.
Et andet vigtigt element er den højde, hvori det første bjælkesæt er placeret.

På køre- og gangveje på lager, hvor transporten af varer foregår med truck og selvkørende palleløfter, er det nødvendig at markere, hvor færdslen skal foregå. Med forskellige skabeloner kan man hurtigt markere både gående og kørende trafik.