Person- og varebil / Dækmontering / Arbejdsmiljøvejledning

Arbejdsmiljøvejledning for af- og påmontering af person- og varebildæk

Denne side er senest opdateret den 19. oktober 2017. Åbn/gem siden som pdf
 
Generelt
De fleste arbejdssteder der er indrettet til demontering og montering af dæk på fælge, har kun en standard dækmaskine uden nogen form for tekniske hjælpemidler til løft af hjul op på apparatet. Netop manuelt løft af hjul op på dækapparat indebærer en stor belastning af ryggen og derfor stor risiko for rygskader/lidelser.


Dækapparat
Inden man investerer i en dækmaskine til af og på montering af dæk, må man foretage en vurdering af, om man samtidig skal have de andre værktøjer til dækhåndtering, eksempelvis afbalanceringsmaskine og eventuelt pumpebur.

Såfremt man skal have alle maskiner samtidig, har flere leverandører dæklinjer som tilgodeser virksomhedens behov og eliminerer de sundhedsskadelige ergonomiske belastninger og desuden nedsætter arbejdsprocessen betydeligt.Følgende er vigtigt ved køb af en dækmaskine til af- og påmontering af dæk, uanset om man køber den enkeltvis eller i en dæklinjepakke:

• Maskinen skal være let at håndtere både fysisk og ergonomisk.
• Maskinen skal være forsynet med hjulløfter.
• Maskinen skal være forsynet med luftudtag til oppumpning af dæk der er sikret mod over pumpning/dæksprængning.
• Der skal være god plads omkring arbejdspladsen.

Eksempel på hjulløfter:

  


Eksempel på transportvogn:


En forudsætning er, at kun den nederste hylde anvendes ved alm. afbalanceringsapparater.

Ved afbalanceringsapparat med lodretstående hjul kan øverste hylde anvendes og trille hjulet direkte over på balanceringsapparatet.