Lastbil og bus / Intern transport af hjul / Arbejdsmiljøvejledning

Arbejdsmiljøvejledning for intern transport af hjul til lastbiler og busser

Denne side er senest opdateret den 15. oktober 2020. Åbn/gem siden som pdf
Denne arbejdsmiljøvejledning er en vejledning i overholdelse af arbejdsmiljøloven.
Manglende overholdelse af arbejdsmiljøloven kan medføre påbud og eventuelt bøde.
 
Flere vigtige oplysninger findes sidst i denne vejledning.
Generelt

Alle former for håndtering og transport af hjul og dæk på værksted og i lagerlokaler skal foregå med egnede arbejdsmiljømæssige og ergonomisk rigtige tekniske hjælpemidler.

Manuel transport uden tekniske hjælpemidler må ikke finde sted af sikkerheds- og sundhedsmæssige årsager.

Eksempler på tekniske hjælpemidler der kan anvendes, er hjultransportudstyr som vist på nedenstående billeder.
 
 
Vigtigt ved valg af transportudstyr:
 
  1. Bør være nem og praktisk håndterbar at anvende i de lokaler, hvor den skal anvendes. Prøv gerne flere forskellige typer inden man vælger hvilken type man vil købe.

  2. Bør være forsynet med gummihjul og ikke nylonhjul.

  3. Mindst 2 af hjulene bør være låsbare.

  4. Bør kunne fastholde hjulet sikkert under transport og være forsynet med mulighed for at fastspænde denne hjulet.

  5. Skal være udført af kraftigt og tungt materiale og have en bredde der gør, at tyngdepunktet sidder så lavt som muligt, så løfteren på ingen måde kan vælte under transport.
Vigtige oplysninger
 
Det er virksomhedens ledelse, som har pligt til og ansvar for, at den enkelte medarbejder bliver instrueret grundigt i alle de arbejdsprocesser, der kan forekomme i forbindelse med hele arbejdsprocessen, samt at medarbejderen er instrueret i de sikkerheds- og sundhedsmæssige tiltag, de enkelte arbejdsprocesser kræver, for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt.
 
Sikkerhedsdatablade
Til enhver tid ajourførte sikkerhedsdatablade på dansk (hvis medarbejderen ikke forstår dansk, skal sikkerhedsdatablade være tilgængelige på et sprog som medarbejder til fulde forstår) for alle tilgængelige produkter skal udleveres af den pågældende leverandør og skal være tilgængelige for alle medarbejder i virksomheden enten i papirform og opbevaret frit tilgængelig for alle medarbejdere, eller på virk-somhedens eget interne netværk, under forudsætning at alle medarbejdere har fri tilgang til materialet.
Det er ikke tilladt, at den enkelte medarbejder skal hente sikkerhedsdatablade på leverandørens hjemmeside.
 
Kemisk risikovurdering
Virksomheden skal foretage en kemisk risikovurdering af de forskellige arbejdsprocesser, hvor der indgår kemiske produkter. Den kemiske risikovurdering skal omfatte en fortegnelse over alle farlige stoffer og materialer, der findes på arbejdspladsen sammen med de tilhørende sikkerhedsdatablade.
 
Værnemidler
Medarbejderen skal have udleveret nødvendige personlige værnemidler, fx sikkerhedshandsker, åndedrætsværn m.m.
 
Tekniske hjælpemidler
Virksomheden skal være i besiddelse af de rette tekniske hjælpemidler, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt samt fagmæssigt korrekt, og medarbejderen skal have modtaget instruktion i brugen af disse.