Lastbil og bus / Hjulskift / Tekniske retningslinjer

Tekniske retningslinjer for hjulmontage for lastbiler og busser

Denne side er senest opdateret den 23. januar 2020. Åbn/gem siden som pdf
 
Generelt
Køretøjet skal løftes i henhold til køretøjsproducentens anvisninger om løft, løftepunkter og stabilisering af køretøjet.
Ved daglig gentagne montager, skal der etableres arbejdsmiljømæssige foranstaltninger. Anvend eksempelvis hjulløftevogn eller lignende hjælperedskab til montage på køretøjets nav og støttebolte.
 


1. Kontrollér at hjulene passer til køretøjet
Dæk skal være ubeskadiget og passe til køretøjets hastighedsgodkendelse, fartskriver, akseltryk og kørselsformål.
Fælge skal være ubeskadiget og passe til anvendt dækstørrelse, samt placering på køretøjet. Tjek eventuelt hjuldata med STRO Databogen.

Aluminiumsfælge:
Da aluminiumsfælge som oftest har større godstykkelse, skal der tjekkes om navet giver den nødvendige støtte. Ved tvilling-montering skal yderhjulet som minimum have 5 mm støtte på navrecesset.
 
Eksempel på navresecstøtte

2. Vigtigt
Tjek at dæktrykket er korrekt. Dæktrykket for erhvervskøretøjer bør kontrolleres mindst en gang om ugen.

3. Centrering af hjul
Normalt centreres hjul til lastbiler og busser på køretøjets navreces. Enkelte køretøjer kræver at hjulet monteres med centreringsstave og montering af centreringsringe omkring mindst 3 støttebolte. Centreringsringene skal være rene og ubeskadiget.
 
Eksempel på centreringsstave og centreringsringe for støttebolte

4. Møtrikker og støttebolte
Sørg for at støtteboltenes gevind er rene, samt at møtrikkerne passer til køretøjet og har rene anlægsflader. Rustne og beskidte anlægsflader kan bevirke at møtrikken mister tilspændingsmoment og går løs under kørsel. Anvend eksempelvis tilspændingsindikatorer.
 
Eksempel på tilspændingsindikatorer

5. Smøring
Smør kun de første 3-4 gevindriller og eventuelt møtrikkens flangeskive med tynd syrefri olie. Navreces og fælghullets kanter smøres med metalfri pasta.
Tynd syrefri olie.                                            Metalfri pasta.

Vigtigt
Anvend aldrig ”kobber-pasta” eller andre metalholdige smøremidler på møtrikkers anlæg, samt anlægsflader på fælg og nav, da det kan løsne tilspændingsmomentet under kørsel når olien i smøremidlet tørrer ud.
 
6. Rene anlægsflader
Anlægsfladerne skal være rene på såvel fælgen, som på køretøjets fælganlæg.
Rustne og beskidte anlægsflader er en af de største årsager til, at hjul løsner sig under kørsel. Urene anlægsflader kan samtidig forårsage kraftig dynamisk ubalance.

7. Tilspænding af hjul
Anvend altid køretøjsproducenten anvisninger for korrekt tilspændingsmoment.
 


Spænd hjulene på løftet køretøj med lavt moment. Dvs. 300-350 Nm med luft-, el-, eller batterinøgle.
Sænk køretøjet og spænd derefter hjulene med egnet momentnøgle, til korrekt tilspændingsmoment. Tilspænding skal foregå i et jævnt træk, til nøglen klikker.

Nogle bremsesystemer kræver, at til- og afspænding af hjul foregår over kryds.
Eksempel på krydstil- og afspænding

8. Vigtigt
Det anbefales at tilspændingsmomentet kontrolleres efter senest 100 km kørsel.