Person- og varebil / Løft / Tekniske retningslinjer

Tekniske retningslinjer for løft af person- og varebiler

Denne side er senest opdateret den 3. februar 2021. Åbn/gem siden som pdf
 
 
Generelt

Denne vejledning er et værktøj til brugeren til optimering af sikkerhed og valg af løftemetode.
Vejledningen skal sikre, at køretøjet løftes på en sikker og hensigtsmæssig måde.
Løft af køretøjer må ikke være i strid med bil- eller liftproducentens anvisninger. Ej heller i forhold til køretøjets type, størrelse og vægt.
Ved køretøjs- eller mærkespecifikke retningslinjer, er det altid bilproducentens anvisninger, der har forret.
 
Sikkerhed

En lift skal være forsynet med et sikkerhedssystem, der sikrer, at køretøjet ikke utilsigtet sænker sig.

Det er et lovkrav, at liften sikkerhedskontrolleres én gang årligt. Er dette syn ikke foretaget, må liften ikke anvendes. Vær opmærksom på at liften skal have et tydeligt godkendelsesmærke for sidste syn. Synspligten gælder for alle lifte, som kan løfte mere end 100 cm.
 
Kørebanelift
 
 
En kørebanelift løfter bilen stående på hjulene og anvendes typisk til mekanisk arbejde på undervognen, herunder 4-hjulsudmåling og sporingsarbejde.
Kørebanelifte fås i forskellige versioner fra ca. 3 tons og opefter og med kørebaner fra ca. 4 m.
Kørebanelifte findes i forskellige udførelser: 2, 4 og 6 stemplede in-ground lifte,
4-søjlet hydraulisk-mekanisk, samt sakse- og parallelogram lifte.
Køretøjet skal af sikkerhedsgrunde altid køres på liften af brugeren, eller en af værkstedets medarbejdere.
Køretøjet skal på liften sikres mod utilsigtet rulning og således være forsynet med et rullestop i begge ender.
Slisker/ramper til opkørsel på liften skal være sikret og have en stigning der gør, at bilens undervogn ikke berøres.
 
Fire-punkts løft
 
 
 
Fire-punkts løfteudstyr løfter køretøjet ved hjælp af 4 justerbare arme med tilhørende løftepuder og evt. gafler. Anvendes til næsten alle former for mekanisk arbejde og hjulskifte.

Det skal sikres, at køretøjet løftes på de på køretøjet beregnede løftepunkter. Specielt på varebiler, kan der være tale om vognspecifikke løfte metoder og løftepunkter. Det anbefales, at anvende de af bilfabrikanten anbefalede løftekonsoller.

Operatøren skal før løftet kontrollere løftepudernes position og sikre, at alle låse på liftarmene er i korrekt indgreb. Vær altid opmærksom på køretøjets vægtfordeling, specielt på lifte med asymmetriske bærearme.
Fire-punkts løfteudstyr findes i forskellige udgaver: 2-søjlet hydraulisk, mekanisk og som in-ground med 1 eller 2 hydrauliske stempler.
 
To-punkts løft
 
Et typisk to-punkts løft sker, når køretøjet skal løftes fri af kørebaneliften. Hertil anvendes typisk en hydraulisk saksedonkraft. Ved to-punkts løft må der kun løftes én aksel ad gangen. Anvend altid bilproducentens anviste løftepunkter.

Friløftet skal ske sikkert og sikre, at køretøjet ikke hælder. Kontrollér derfor altid køretøjet for evt. skæv vægtfordeling før friløft og sænkning mod evt. rulle og drejeplade. Alle sakselifte anvendt som friløftere, skal sikres mod at blive løftet ud af køreskinnen. Løftekapaciteten på friløfteren (donkraften) må ikke overstige liftfabrikantens maks. kapacitet.
 
Panelløft
 
 
Panelløfter, løfter som ordet siger på køretøjets paneler og er særdeles anvendelig til hjulskifte og bremsearbejde.
Løfte- og beskyttelsespuder skal altid placeres ved bilproducentens anviste og forstærkede løftepunkter under panelerne.

Panelløftere findes flere varianter. Hydraulisk sakselift og fuldt hydrauliske lifte med 1, 2, eller 4 stempler eller som friløfter på kørebanelift.

Panelløftere findes også som lavt løftende, ”vulkanisørlifte”. Såfremt liften ikke kan løfte over 100 cm, er denne type ikke omfattet årligt synskrav. Det anbefales dog at liften indgår i den årlige sikkerhedskontrol.

Det er vigtigt at kontrollere indkørselsretning, især ved transportable ”vulkanisørlifte", da der er risiko for, at liften tipper, hvis indkørselsretning ikke overholdes.
Da der her er tale om lav arbejdshøjde anbefales brug af arbejdsstol.
 
Et-punkts løft
 
 
Et-punkts løft foretages normalt med en donkraft og anvendes typisk ved skift af enkelte hjul, eller når andet løfteudstyr ikke er til rådighed. Anvend altid de af bilproducenten anviste og forstærkede løftepunkter.

Anvendes der 2 donkrafte anbefales det kun at løfte én aksel ad gangen.
Arbejde med donkrafte skal sikres mod utilsigtet sænkning, med støttebukke eller lignende.
Da der her er tale om lav arbejdshøjde, anbefales brug af arbejdsstol.