Person- og varebil / Oplagring af hjul / Tekniske vejledninger

Teknisk vejledning for oplagring af hjul til person- og varebiler

Denne side er senest opdateret den 4. september 2017. Åbn/gem siden som pdf

Generelt
Som udgangspunkt skal alle reoler der anvendes erhvervsmæssigt, være produceret i henhold til EN 15512 og kontrolleres efter EN 15635.

Ved valg af opbevaringsløsninger til hjul er der flere hensyn at tage:
- Ergonomi. Se tilhørende arbejdsmiljøvejledning.
- Håndteringen ved af- og pålæsning.
- Hastighed ved håndtering.
- Udnyttelse af lokalet.
 
Lave rum
Ved rum med loftshøjde op til 2,5 m kan der benyttes en dækreol, hvor hjulene er lageret vertikalt, stående på to langsgående vanger. Disse reoler kan monteres ryg mod ryg, og med gangbredder på min. 1.000 mm eller med hensyntagen til den plads der er påkrævet ved brug af nødvendige hjælpemidler.
Vangerne kan flyttes tættere eller længere fra hinanden for at tilpasses hjulenes størrelse.
Konventionel dækreol
 
Mobil base reol
 
For at udnytte pladsen yderligere kan reolerne placeres på mobile baser, hvilket vil overflødiggøre de fleste gange, og sørge for maksimal kapacitet i forhold til gulvarealet.
Disse baser skal kunne låses, så der ikke kan opstå personfarlige situationer.
 
Hjælpemiddel til dækreol med højde på 2,5 m og 3 lag hjul
Her kan anvendes en lift, der gør det muligt at håndtere hjul på 3. lag, der ellers kun må benyttes til løse dæk.
Liften, der er afbilledet herunder, hæves op til øverste lag hjul, hvorefter der bruges en dækrive til at trække hjulet ud på liften. Efterfølgende kan hjulsættet sænkes og vendes, så hjulene står på en hjultrolley. Herfra transporteres hjulene videre til arbejdspladsen.
Trolley lift
 
Høje rum
Ved rum med stor løfthøjde kan der med fordel benyttes en af flere løsninger.

Dækreoler med vertikal oplag, hvor hjulene står på to langsgående vanger. Disse reoler kan laves i adskillige lag med højder på f.eks. 6 m og over. Dette giver mulighed for at udnytte rum med højt til loftet.
 
Højlager vertikal oplagring
 
Hjælpemiddel til høje reoler
Towerliften anvendes op til 8 lag og kan transportere en mand med op til hjulsættet, hvor hjulsættet trækkes ud på liftes platform. Liften kører hjulene til gulvet, hvor hjulene kan leveres på en hjultrolley, og derfra videre til værkstedet.
 
Tower lift
 
Grenreol til horisontal opbevaring
Ved høje lokaler kan der også benyttes en opbevaringsløsning, hvor hjulsættene er placeret horisontalt i reolen. Dette giver mulighed for høje reoler, der udnytter alle rummets m³.
 
 
 
Grenreoler med horisontal opbevaring
 
Stabler
 
 
Hjælpemiddel til horisontal oplagring
Her bør der anvendes en stabler med sikkerhedsbeskyttelse for nedfaldene hjul.