Person- og varebil / Oplagring af hjul / Arbejdsmiljøvejledning / Internt lager / Reol med 4 hylder og derover

Reol med 4 hylder og derover

Denne side er senest opdateret den 5. september 2017. Åbn/gem siden som pdf
 
Denne reoltype skal være effektivt fastboltet i gulvet.

Afstand mellem reolrækker skal have en bredde, så de nødvendige tekniske hjælpemidler man har valgt til transport og løft af hjul til og fra reoler, kan håndteres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Reolhøjden kan variere efter lofthøjden på lagerlokalet. Plukketruckene kan normalt gå op til hylde 7.
Højden begrænses af plukketruckens maksimale arbejdshøjde.

Reolerne skal være mærket med maksimal belastning.

Reoltyperne kræver årligt eftersyn af særlig sagkyndig, og jævnlig egenkontrol af en medarbejder der er specialuddannet.
 
  
 
   
 
 
Alle hjørner på reolerne skal være sikret mod påkørsel.
 
    
 
Gangarealer i lagerrum skal markeres.
 
 
 
Fra reolhylde 4 og opefter, skal der anvendes en speciel plukketruck eller lignende, hvor medarbejderen står på trucken og bliver løftet med op.

Denne type af plukketruck kræver ikke truckcertifikat. Trucken er omhandlet af lovpligtig årlig eftersyn. 
Forskellige plukketrucks findes med udstyr, der kan have op til 4 hjul ned fra reolen samtidig.