Supplerende vejledninger / Arbejde på motorvej

Reparation af køretøjer på motorvej og motortrafikvej

Ved arbejde på motorvej eller motortrafikvej hvor det er nødvendigt at anvende en del af kørebanen for at udføre arbejdet, skal følgende regler følges.
  • Den vognbane som anvendes til arbejdet skal afmærkes med en afspærringsvogn.

  • De personer som udfører reparation og/eller foretager afmærkning med afspærringsvogn, skal have gennemført kurset "Vejen som arbejdsplads, autohjælp".